UygulamalarZemine Monte Projeler

Zemine monte sistemler, arazi üzerinde hızlı ve kolay kurulum sağlayan uygun maliyetli güneş enerjisi santralleridir.
Güneş enerjisi santralinin tüm standart bileşenleri üretim prosedürleri dahilinde sahaya nakledilmek üzere kurulum gerçekleştirilmektedir.

En kaliteli ges santraller, en iyi ürünler ve en verimli tasarım stratejisiyle kurulumu gerçekleştirmek için firmamız, Türkiye’nin en büyük zemine monte güneş enerjisi santrallerini hayata geçirmeyi hedeflemiştir.

Harfiyat Çalışmaları

Saha uygulamaları şuanda Türkiye'de en yaygın olarak kullanılan güneş eneji santrali uygulamalarıdır. Saha uygulamalarında, toprak üzerinde çalışıldığı için zemin ve toprak özellikleri tasarım açısından son derece önemlidir.
İyi çalışılmış bir zemin etüdü ve sahanın eğim, yüzey alanı, çukur, yükselti, vb. fiziksel özelliklerinin iyi analiz edilmesi ile beraber yaratıcı bir konstrüksiyon tasarımı ile saha tipi güneş enerji santrallerinden o bölge için alılabilicek en yüksek üretim verimini almak mümkündür.
En kaliteli ges santraller, en iyi ürünler ve en verimli tasarım stratejisiyle kurulumu gerçekleştirmek için firmamız, Türkiye’nin en büyük zemine monte güneş enerjisi santrallerini hayata geçirmeyi hedeflemiştir.

Antek Enerji olarak, lisanslı ve lisanssız güneş enerjisi üretim tesisi kurulumu ile ilgili gerekli tüm hafriyat ve yıkım işleriniz, yasal mevzuata uygun olarak, güvenli bir şekilde süresinde gerçekleştirilmek üzere hizmet vermeyi hedeflemektedir.
ANTEK Enerji Grubu olarak güneş enerjisi piyasasında, ülkemizin potansiyel olarak ikinci en önemli üretim merkezi olan Akdeniz Bölgesinde toplam 10 MW'lık üretim kapasitesi ile sektörde önemli oyuncu konumundayız.