Hakkımızda


Güneş Enerjisi Santrali Sistemi, güneşten gelen sonsuz ve sınırsız enerjiyi, elektrik enerjisine çeviren sistemdir. Yenilenebilir temiz enerji elde edilmesi kolay ve oldukça düşük maliyetli bir sistem olduğundan, günümüzde tercih edilen bir sistem olarak ülkemizde hızla yayılmaktadır. Türkiye'nin iklim şartlarının oldukça elverişli olması ve diğer enerji yatırımlarına oranla güneş enerji sistemlerinin fiyatlarının avantajlı olması GES yatırımlarına olan ilgiyi gün geçtikçe artırmaktadır.

ANTEK Enerji Grubu sektörel ilginin henüz oluşmadığı yıllarda bu potansiyelin öngörülmesi suretiyle yatırımlara başlamış ve bölgenin en büyük kapasiteye sahip, kurulu gücü 10 MW'ye ulaşan enterge GES Kompleksini kurmuş olmaktan dolayı gurur duymaktadır. Yine aynı bölgede 30 MW kurulu gücü olan entegre GES Kompleksi, kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Sektörün ihtiyacına paralel olarak yatırımlarımız daha büyük projelerle devam edecektir.

Dünyada enerji kaynaklarından en temiz enerji kaynağı olan Güneş enerjisinden faydalanmak ve yenilenebilir enerji kapsamında ülkemizin ihtiyacı olan elektrik enerjisini, bu temiz enerjiden elde etmek ülkemizin gelecek nesillere aktaracağı en önemli faydalardan biri olacaktır.

ANTEK Enerji Grubu olarak güneş enerjisi piyasasında, ülkemizin potansiyel olarak ikinci en önemli üretim merkezi olan Akdeniz Bölgesinde toplam 10 MW'lık üretim kapasitesi ile sektörde önemli oyuncu konumundayız.